Krojeno digitalno iskustvo za vašu publiku.

Interaktivni pristup komunikaciji kroz sve dodirne točke: od weba, preko društvenih mreža i potrošača u pokretu

MARKETING VINA I VINARIJA

S fokusom na digitalne alate i kanale, našim klijentima omogućavamo da efikasno komuniciraju rastućem broju ljubitelja vina u Hrvatskoj ali i svijetu. Radimo specifične vinske projekte, strateški pristupamo razvoju autohtonih sorti a priču svakog vinara, predstavljamo na najvišoj razini.

VIDEO RJEŠENJA ZA TURIZAM

Specijalizirana video rješenja za turističke zajednice, hotelijere i destinacije. Prilagođeni video formati za povećani doseg i uspijeh kampanja na svim platformama. Kreiranje video baza za klijenta

GRAFIČKI DIZAJN I PRIPREMA ZA DIGITAL

Grafički dizajn i priprema materijala za sve kanale komunikacije. Prilagodba postojećih fotografija, sadržaja i videa za efikasno prikazivanje na digitalnim kanalima.