SEO OPTIMIZACIJA VIDEO SADRŽAJA

Sedam savjeta za bolji SEO kod video sadržaja

SEO OPTIMIZACIJA VIDEO SADRŽAJA

Video sadržaji na web stranicama rezultiraju boljim pozicijama vaše stranice na pretraživačima. Sa značajnim porastom dostupnih video sadržaja, teže je doći do željene pozicije i rezultata u video marketingu.

Uz ovih 7 savjeta za optimiziranje video sadržaja povećati ćete šanse za većim uspjehom vašeg video sadržaja!

 

#1 ODABIR VIDEO HOSTINGA

Poznate platforme poput YouTube-a ili Vimea, posjetitelja će dovesti na njihove stranice, ali ne i vaše. Ovo nazivamo off-site traffic ili promet koji se ne ubraja u promet na vašim web stranicama.

Kod video kampanja kojima je cilj brand awareness, ove su platforme očekivani predvodnici, ali nakon odgledanog videa, gledatelju se nude drugi sadržaji i on ostaje na tom kanalu.

Wistia je platforma koja se naplaćuje, ali nudi on-site traffic. Bez oglasa i preporučenih videa, posjetitelj u ovom slučaju dolazi na vaše web stranice. Wistia nudi proširene mogućnosti korištenja videa i dodatnu detaljnu analitiku.

 

#2 VIDEO TRANSKRIPT

Transkript je pisani sadržaj onog što se događa na videu. Gledateljima omogućava da sadržaj konzumiraju bez zvuka dok istovremeno, tražilicama omogućava „crawlanje“ kroz video sadržaj.

Da pojasnimo, tražilice (npr. google) se oslanjaju na dostupan tekst uz video ili sliku kako bi ih razumijeli, a transkript je jedini način da tražilica “pročita” vaš video.

 

#3 ATRAKTIVAN VIZUAL

Naslovna fotografija ili vizual (thumbnail) je ono što će posjetitelj prvo uočiti, kod ponuđenih rezultata na stranicama pretraživača. Treba biti relevantna, razumljiva i kvalitetna.

Na nekim platformama, vizual koji uključuje ljude, ima i do 30% veći broj pregleda. Vizual mora odražavati temu videa.

 

#4 NASLOV I OPIS VIDEA

Preporuča se napraviti istraživanje ključnih riječi s kojim želite privući publiku na vaš video sadržaj. Isto kao i kod SEO optimizacije web stranica, nakon što ste definirali ključnu riječ oko koje želite stvarati promet na web stranicama – uključite je u naslov kao i opis video sadržaja.

 

#5 SEO OPTIMIZIRANA WEB STRANICA

Web stranica na koju ćete postaviti video sadržaj, mora također biti SEO optimizirana. Ukoliko vaš video ne postiže očekivane rezultate, moguće je da web stranica na koju je postavljen treba dodatnu optimizaciju.

Video mora biti relevantan za ostali sadržaj na web stranici. Ukoliko je video o treningu pasa na stranici koja predstavlja hranu za mačke, premalo je zajedničkih elemenata da tražilica zaključi kako je ovo dobro odredište za pojedinu pretragu.

Umjesto toga, video o treningu pasa trebao bi biti na stranici koja ima pisani i foto sadržaj o dresuri.

 

#6 JEDAN VIDEO PO STRANICI

Google obično rangira samo jedan video po stranici, pa se preporuča sadržaj web stranice optimizirati po prvom videu, ukoliko ih imate nekoliko na istoj web stranici.

Prvi video na stranici biti će vidljiv crawleru, nakon čega u pravilu, prestaje indexirati dodatne videe na istoj stranici.

 

#7 POZICIONIRAJTE VIDEO PRI VRHU STRANICE

Ako je video pri kraju stranice ili sadržaja, niti tražilica, a možda ni posjetitelj neće pomisliti da je važan. Uložili ste resurse u produkciju video sadržaja, stoga istaknite vaš video pri samom vrhu stranice za postizanje boljih rezultata.

 

TREBATE LI OPTIMIZIRANI VIDEO?

Javite nam se!